نوکیا 8 پرو به جای نوکیا 10 سه ماهه دوم سال 2018 ارائه شده است.