RSC و.... به دنبال 500 میلیون دلار برای پذیرش در بودجه بند کفش