بازدید کیم جونگ ایل تولید کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی