ترکیب استقلال مقابل فولاد مشخص شد/ راه اندازی فشار