تجمع پزشکان متخصص در بیمارستان امام رضا(ع) در شهر لارا