اولین هارد دیسک, تاریخچه با ظرفیت 5 مگابایت دیدن عکس: