کاهش میزان بارش باران در نیمه غربی کشور /آسمان تهران بارانی+ جدول