مخرج: حل مشکلات یمن در باغ برای جلوگیری از جنگ و گفت و گو بین همه گروه ها'