شما عرق کردن بعد از دوش علائم مشکلات در بدن ؟ یک راه برای کنترل آن ؟