کاهش ۷.۶ میلیون دلار در ذخایر بین المللی بانک مرکزی از طریق این برج فراموش+ جدول