این جمهوری بولیواری ونزوئلا ارز از اینترنت خود را به بازار عرضه ...