وزیر نتانیاهو ادعا کرد: خط قرمز اسرائیل خودداری کرده است; شیر حمله!