فیلم/ خلاصه بازی در پرسپولیس 1 - استقلال خوزستان 0