بارش برف در محور کرج - چالوس/بارش باران در 9 استان کشور