برف و باران در ۷ استان شهر/ در بزرگراه کرج-تهران ترافیک سنگین