خروجی از انتقال از Deir al-zour و رقه توسط ایالات متحده